Ataerkil Sisteme Son.

0
280

Ataerkil Sisteme Son

Kadınların ikinci plana itilmeye çalışıldığı, ezildiği ve şiddet gördüğü ve hatta Hukukun bile hizmet ettiği ataerkil sistemin toplumumuzdan götürülerine artık bilinçli insanlar olarak son vermemiz gerekiyor.
Özellikle kadının toplumdaki yerini yine kadının belirlemesi yaşanacak bu devrimin en önemli dönüm noktalarından biri.

Geçmişten günümüze kadar bir çok sebep kadının arka plana itilmesine hizmet etmiştir bunlardan en belirginleri din ve erkeğin güçlü ve iktidar sahibi olma isteğidir. Din, kadın-erkek arasında büyük bir ayrım yaparak ataerkil sisteme çok büyük hizmet etmekte ve erkeği her yönden öne çıkarıp kendi sistemi içinde kadını arka plana atmaktadır.
Yine aynı şekilde erkeğin iktidarda kalma isteği kadını baskı altında tutma isteği bu sisteme çok büyük hizmet etmektedir.
Bu sistem ise kadına yönelik her türlü şiddeti meşrulaştırmakta normal göstermek istemektedir.
İşin acı tarafı ataerkil sistem içine hapsolmuş ve bunu kendi içlerinde meşrulaştırmış kadınların da var olması.

ataerkil sistem
Şiddet konusunu biraz daha açmak istiyorum, kadınlar bu sistem içerisinde sadece fiziksel şiddet görmeyip üstüne üstün dilsel ve psikolojik şiddette görmektedir. Kadına bir takım anlamlar yükleyen ataerkil düşünce onu daha da ezmeye çalışmaktadır. Bu ifadeyi daha da açmak istiyorum günümüzde kadın çiçektir gibi ifadeler duyabiliyoruz fakat bu ifadeler kadını güçsüz göstermektedir , kadın kırılgan veya ihtiyaç sahibi değildir. “Kadın kadındır.”
Artık bu ve benzeri ifadeleri kullanmamız gerektiğini kaç kere belirtmek gerekecek bilemiyorum.
Bu sistemden çıkmanın yolları ise çok basit ataerkil sistemin derinlerine inmek ve sorgulamak gerekiyor . Hukukun bu sisteme hizmetini bitirmek gerekiyor. Dinin algılarını kırmak gerekiyor getirdiği eşitsizliği yok etmek gerekiyor, kadına yönelik dilsel , psikolojik ve fiziksel şiddete son vermek gerekiyor. Yasaların gözden geçirilmesi ve sistemin alaşağı edilmesi gerekiyor.
Bilinçli, okuyan ve sorgulayan nesiller erdemli bireyler yetiştirmemiz gerekiyor.
Erkeğin baskısından kurtulmanın yolu tüm kadınların ve kadına yönelik baskıyı kırmak isteyen erkeklerin birlik olmasıyla gerçekleşecek.

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin