Nominal Ücret Nedir? Reel Ücret Nedir?

1
5798

Nominal ücret ve Reel ücret tanımını yapmadan önce ücretin tanımını yapmanın daha faydalı olduğunu düşündük. Ücret, üretime katılan faktörlerin üretim sonucu yarattıkları değer artışından aldıkları paydır. Bir diğer tanıma göre ücret, belli bir yerde çalışan kişinin emeğinin fiyatıdır. Kişiler çalıştıkları kurumlara emeklerini ücret karşılığında satarlar.

Ücret kelimesi latin kökenlidir ve salarium kelimesinden gelir. İşçi veya çalışan kimse, bir başkasına bağlı olarak çalışır. Bu bağlılık hukuki, teknik ve ekonomik yönden ele alınabilir. Ücret çalışan kimse için bir gelir iken, işveren için bir maliyettir.

Nominal Ücret Ve Reel Ücret Nedir?

nominal ücret ve reel ücret

Nominal ücret, çalışanın emeği karşılığında aldığı para miktarıdır. Reel ücret ise çalışanın aldığı para ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarıdır. Diğer bir deyişle nominal ücret sadece bir sayı iken reel ücret satın alma gücüdür. Bu durumda kişinin refah seviyesi ve yaşam standardı reel ücretine bağlı olmaktadır. Nominal ücretin artması her zaman reel ücretin de artacağı anlamına gelmez.

Bir ülkede hayat pahalılaşır, fiyatlar yükselirse reel ücretler düşer. Reel ücretin yani alım gücünün artması için nominal ücretin, fiyatlardan daha fazla yükselmesi gerekir. Reel ücreti ölçmek için ücret endeksi adı verilen bir formül kullanılır. Buna göre:

RÜ = NÜ / P X 100

RÜ: Reel ücret

NÜ: Nominal ücret

P: Fiyat

Nominal ücretin 100 liradan 120 liraya, fiyatında 100 liradan 150 liraya yükseldiğini farzedelim. Formülde yerine uygularsak RÜ= 80 yani nominal gelir arttığı halde reel gelir 100’den 80’e düşmüştür. Yani alım gücü %20 azalmış durumdadır.

Bir başka örnekte nominal ücret 100 liradan 200 liraya, fiyatlar da 100’den 150’ye yükselirse reel ücret (alım gücü) %33 artacaktır.

İlginizi çekebilir: Enflasyon Nedir? Enflasyon Nedenleri ve Etkileri Nelerdir?

1 Yorum

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin