Kollektif Şirket Nedir ? Kollektif Şirket Özellikleri

Kollektif Şirket Nedir ?

Kollektif Şirket, iki veya daha fazla gerçek kişi tarafından ticari bir amaçla kurulan ve ortaklarının hepsinin şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu olduğu şahıs şirketidir.

kollektif şirket

  • Kuruluşu ve yönetimi kolaydır.
  • Kollektif şirket tüzel bir kişiliktir.
  • Ortakların şirket içindeki sorumlulukları ortak oldukları sermaye oranıyla sınırlıdır.
  • En önemli özelliği ortaklar şirket borç ve alacaklılarına karşı tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Bu nedenle genellikle küçük ve aile şirketleri olarak bilinirler.
  • Kollektif şirketin kuruluşu için sözleşme yapmak mecburidir. Sözleşmede ortakların isimleri, şirketin faaliyet alanı, her bir ortağın sermaye oranı belirtilir.
  • Sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekir.
  • Noterin onaylamasının ardından şirketin bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline tescil olunur.
  • Sözleşmede aksi bir durum yoksa ortakların tamamı yönetimden sorumludur. Fakat sözleşmeye konulan bir madde veya ortakların kararıyla yönetme yetkisi belirli ortaklara verilebilir.
  • Ortaklar şirketin faaliyet gösterdiği işin benzerini diğer ortaklardan izin almadan yapamaz.
  • Her yıl sonunda ortaklar, şirket gelirlerinden sermaye payları oranında pay alırlar.

İlginizi çekebilir : Anonim Şirket Nedir ? Anonim Şirket Kuruluşu, Özellikleri, Yönetimi

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin