Kollektif Şirket Nedir ? Kollektif Şirket Özellikleri

0
37636

Kollektif Şirket Nedir?

Bu yazı Kollektif şirket nedir ? Kollektif şirket kuruluşu, yönetimi ve özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

Kollektif Şirket, Türk Ticaret Kanunu madde 211’de ”Ticari bir işletmeyi bir ticari unvan altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu ortaklık alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan ortaklıktır.” şeklinde tanımlanmıştır.  Diğer bir deyişle iki veya daha fazla gerçek kişi tarafından ticari bir amaçla kurulan ve ortaklarının hepsinin şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu olduğu şahıs şirketidir.

Günümüzde kollektif şirketler çok yaygın değildir. Anonim ve Limited şirket ile kıyaslandığında ortakların şirket borçlarına karşı tüm mal varlıklarıyla sorumlu olmaları kollektif şirketlerin zayıf noktasıdır bu nedenle çok tercih edilmezler. Benzer ihtiyaçlara yanıt veren kollektif şirketler ve limited şirketler kıyaslandığında, limited şirket kurulma oranının kollektif şirkete göre çok yüksek olduğu görülür.

kollektif şirket nedir

Kollektif Şirket Özellikleri

 • Kuruluşu ve yönetimi kolaydır.
 • Kollektif şirketlerde özsermaye, ortakların koyduğu sermaye ile sağlanır. Fakat bu şirketlerde kuruluş yasasında kuruluş aşamasında konması gereken en az sermaye tutarı öngörülmemiştir.
 • Tüzel bir kişiliktir.
 • Ortakların şirket içindeki sorumlulukları ortak oldukları sermaye oranıyla sınırlıdır.
 • En önemli özelliği ortaklar şirket borç ve alacaklılarına karşı tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Bu nedenle genellikle küçük ve aile şirketleri olarak bilinirler.
 • Kollektif şirketin kuruluşu için sözleşme yapmak mecburidir. Sözleşmede ortakların isimleri, şirketin faaliyet alanı, her bir ortağın sermaye oranı belirtilir.
 • Sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekir.
 • Noterin onaylamasının ardından şirketin bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline tescil olunur.
 • Sözleşmede aksi bir durum yoksa ortakların tamamı yönetimden sorumludur. Fakat sözleşmeye konulan bir madde veya ortakların kararıyla yönetme yetkisi belirli ortaklara verilebilir.
 • Her ortağın denetim hakkı bulunmaktadır. Ortak, ortaklığın bütün belgelerini ve bilgilerini gözden geçirebilir ve bilanço hazırlayabilir.
 • Ortaklar şirketin faaliyet gösterdiği işin benzerini diğer ortaklardan izin almadan yapamaz.
 • Her yıl sonunda ortaklar, şirket gelirlerinden sermaye payları oranında pay alırlar.

Kollektif Şirket Nedir? konusuyla alakalı ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Kuruluşu, Yönetimi Nasıl Olur?

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kurluşu ve Özellikleri

Konu hakkındaki soru, görüş ve önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin