İşsizlik Nedir ? İşsizlik Türleri Nelerdir ? İşsizlik Tanımı

1
7045

İşsizlik Nedir?

İşsizlik Nedir ? İstihdam Nedir ? İşgücü Nedir ? İşsiz Nedir ? İşsizlik Türleri Nelerdir ? İşsizlik Kavramı Tanımı

İşsizlik Tanımı

Bir ekonomide üretim faktörlerinin tam istihdamı ile gerçekleşen istihdam arasındaki farka işsizlik denir. Bir diğer tanımıyla işsizlik, mevcut işgücüyle istihdam miktarı arasındaki farktır.

İstihdam Nedir ?

En basit tanımıyla istihdam, çalışma gücünde ve isteğinde olan kişilerin belli bir ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.

İşgücü Nedir ? 

Çalışma gücünde ve çalışmaya razı kişiler işgücünü oluşturur. İşgücüne katılmayan kişiler : ev hanımları, yaşlılar, çocuklar, öğrenciler, sakatlar, çalışma yaşında olup çalışmak istemeyenlerdir.

Çalışma gücü ve yaşında olan, çalışmak için önünde bir engel bulunmayan fakat çalışma arzusunda olmasına rağmen iş bulamayan kişilere ise işsiz denir. Bir kişinin işsiz olarak nitelendirilebilmesi için :

  • Çalışabilmesi için önünde fiziki bir engel bulunmaması
  • Çalışma isteğine sahip olması
  • Ücretlere razı olması
  • Fakat yine de iş bulamaması

gerekmektedir.

İşsizlik Nedir ? İşgücü kavramı, İşsiz kavramlarını açıkladıktan sonra İşsizlik Türleri Nelerdir ? kısaca bunu anlatmaya çalışalım.

işsizlik nedir ?

İşsizlik Türleri Nelerdir ?

1- İradi İşsizlik Nedir ?

Piyasadaki mevcut ücret koşullarını beğenmeyip çalışmak istemeyenlerin sebep olduğu işsizlik türüdür. Kişiler, piyasada buldukları işlerin çalışma koşullarını, maaşlarını beğenmedikleri için bilerek işsiz durumda olmaktadır.

2- Gayri İradi (irade dışı) İşsizlik Nedir ?

Mevcut ücret koşullarında çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamayanların oluşturduğu işsizlik türüdür. İradi işsizlikten farkı kişi cari ücret seviyesinde çalışmaya razı olmasına iş bulamamaktadır.

3- Friksiyonel İşsizlik (geçici işsizlik) Nedir ?

Daha iyi iş imkanları ve daha yüksek kazançlar elde etmek amacıyla iş değiştirenlerin işlerini değiştirme süresinde yaşadıkları kısa süreli geçici işsizliktir. Yeni bir işe başlamadan önceki kısa sürede olsa işsiz olma durumu friksiyonel işsizliğe sebep olur.

4- Mevsimlik İşsizlik Nedir ?

Mevsimsel değişmelerin sonucunda oluşan işsizlik türüdür. Özellikle tarım sektöründe görülür. Kışın tarım sektöründe işsizlik artar.

5- Konjonktürel İşsizlik Nedir ? 

Üretim hacminde yaşanan küçülmeler sonucu oluşan işsizlik türüdür. Yaygın olarak görülür. Ayrıca efektif talep yetersizliği sonucu da oluşabilir.

6- Teknolojik İşsizlik Nedir ?

İşgücünün yerini makinenin alması sonucu oluşan işsizliktir. Üretime daha fazla makine girmesiyle işgücü ihtiyacı azalabilir. Bunun sonucunda teknolojik işsizlik oluşur. Teknolojik gelişmeler her zaman olumsuz etkilemez. Bazen yeni istihdam yaratılmasına da sebep olabilir.

7- Gizli İşsizlik Nedir ?

Bir üretim alanında işgücünün bir kısmının faaliyetten çekilmesine karşılık, üretim miktarında herhangi bir değişim meydana gelmemesidir. Örneğin bir işi yapmak için 15 kişi çalışırken aynı iş 8 kişi tarafından da yapılabiliyor ve üretim miktarında değişme olmuyorsa buradaki 7 kişi gizli işsizdir.

İlginizi çekebilir : Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi – Maslow Piramidi Nedir ?

Kaynak : İktisat Bilimine Giriş – Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN, İstanbul 1997

1 Yorum

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin