Etnografya Nedir? Etnografya Bilimi – Etnografya’nın Önemi

0
6152

Etnografya Nedir?

Etnografya, uzun zaman doğal ortamında yaşayan insan gruplarının kültürel açıdan incelenmesini içeren nitel bir araştırma yöntemidir. Diğer bir tanımda etnografya, insanların kültür, örf-adet, yaşayış ve etkileşimlerinin sistematik bir çalışmayla incelenmesidir. Etnografik araştırma yapan kişi araştırma yapılacak topluluğun içine karışarak gözlemler veya görüşmeler yoluyla veri toplamak suretiyle bu çalışmayı gerçekleştirir. Etnografya, Antropolojinin bir parçası olan bir sosyal araştırma yöntemidir.

etnografya müzesi
Ankara Etnografya Müzesi

Etnografya’nın Önemi

Etnografya, insan davranışları ve etkileşimlerine dair soruların net bir biçimde anlaşılır hale gelmesine olan katkılarından dolayı sosyal bilimciler ve etnograflar için önemlidir. Bu sorular belirli bir topluluk veya kültürel ortamdaki insanların tavır, davranış ve etkileşimlerinin neden ve nasıl olduğuyla ilgilidir. Araştırmacı ancak topluluğun içerisine dahil olursa bu çok önemli soruların yanıtlarını anlayabilir.

Etnografya’nın çalışma alanı sadece geniş kültürel kesimleri, büyük topluluk veya alanı kapsamak zorunda değildir, benzer davranışları gösteren küçük bir topluluk veya alan ile sınırlı da olabilir. Örneğin araştırmacılar belirli okulların, caddelerin, şirketlerin veya bir futbol takımının taraftarlarının günlük yaşamlarını, davranış ve tutumlarını incelemeye karar verebilirler. Etnograflar çalışma tamamlandıktan sonra bir grup veya topluluğun sosyal yaşamı, gelenekleri ve yaşam tarzını açıklayan yazılı belgeler üretir. Bu belgeler iklim değişikliği, globalleşme, göç gibi toplumsal sorunları ele alırken belirli bir topluluk hakkında farkındalık yaratan, çok önemli bilgiler içeren çalışmalardır.

Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama yöntemleri gözlemlere ve görüşmelere dayanmaktadır. Araştırmacı toplumun içerisine karışarak insanların günlük yaşantılarını, örf ve adetlerini uzun süreli araştırmalıdır. Böylelikle tarihsel araştırma verileri içeren faydalı bir veri seti toplanır. Başarılı bir araştırma için en önemli koşul etnografın üzerinde çalıştığı topluma karşı tarafsız olmasıdır. Topluluk üyeleri araştırmacının yanında kendilerini rahat hissetmelidir. Böylelikle doğal ortam bozulmamış olur.

Etnografya’nın Avantajları

Etnografya, kültürler hakkında derinlemesine bilgileri ortaya çıkarırken insanların yaşamlarına dair eşsiz bilgiler sunar. Diğer araştırma yöntemleri etnografya kadar derinlemesine analiz yapma imkanı sağlamadığından bu yöntem en uygundur.

Etnografya, farklı insan gruplarının birbirlerine karşı olan önyargılarını kırarak sosyal uyumu arttırmaya yardımcı olur. Etnografik araştırmalar sonucu çeşitli popülasyonların kültürleri ve yaşamları hakkında zengin bir bilgi havuzu oluşur. Bu sayede bir topluluğun daha önce bilinmeyen veya bahsedilmemiş kültürel değerleri de ortaya çıkar.

İlginizi çekebilir: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir? Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi – Maslow Piramidi

Dezavantajları ve Zorlukları

Etnograflar, araştırma yaptıkları topluluğun güvenini kazanmak, iletişim kurmak ve kendini kabul ettirmek gibi sayısız zorlukla karşı karşıya gelmektedir. Araştırmanın uzunluğuna bağlı olarak finansman, çalışmayı aksatan bir zorluk olabilir. Etnografik araştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus araştırmacının güvenliğidir. Çünkü topluluk içinde bazı kişiler düşmanca davranabilmektedir.

Etnografya’nın Günümüzdeki İşleyişi

Etnografide toplanan veriler ve materyaller araştırılan topluluk hakkında teori geliştirmek için kullanılır ve bu işlem yıllar sürebilir. Etnografya sürekli devam eden bir süreçtir. Yeni veriler elde edildikçe eski veriler ve teoriler, grup kültürü ve sosyal yaşamına ilişkin daha doğru anlayış sağlanması için güncellenir. Etnografik araştırmanın temel amacı yeni kültürel birikimler oluşturmak ve bu birikimlerin toplumu hangi yönlerden nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin