Anonim Şirket Nedir ? Kuruluşu Yönetimi Nasıl Olur?

0
2816

Anonim Şirket Nedir ?

Anonim şirket, en az bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan, sermayesinin tamamı belli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sadece sahip olduğu mal varlığı ile sorumlu olan sermaye şirketidir.

anonim şirket nedir

Anonim Şirket Özellikleri

 • En az bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi gereklidir.
 • Tamamı belirli ve paylara bölünmüş sermaye ile kurulur.
 • Ortaklardan biri payını başka birine devredebilir.
 • Kanunen yasaklanmamış olan her türlü iktisadi faaliyet için kurulabilir.
 • Bazı faaliyetlerde anonim şirket kurmak zorunludur. Örneğin: bankacılık, sigortacılık vs.
 • Pay sahipleri, sadece sermaye payları oranında şirkete karşı sorumludurlar. Bu duruma sınırlı sorumluluk ilkesi denir.
 • Anonim şirket özellikle sanayileşmiş ülkelerde yaygın olarak görülen şirket türüdür.
 • Yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu bulunur.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle kurulabilir ve faaliyetleri bu bakanlık tarafından denetlenir.
 • Hisse senedi arzı veya tahvil yoluyla sermayelerini arttırabilirler. Böylece bireysel tasarrufları toplayarak daha büyük işletmeler haline gelebilirler.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur ? Kuruluş Esasları 

 • Sözleşme hazırlanır. Sözleşmede ticaret unvanı, şirket uğraşı konusu, sermaye miktarı hisse değeri, ortak sayısı, ortaklar ne kadar sermayeye sahip belirtilir.
 • Esas sözleşme yazılı yapılır. Ortaklar tarafından imzalanır ve ortakların imzaları noter tarafından onaylanır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınır.
 • İzin alınmasının ardından kurucu ortaklar sermayenin tamamını taahhüt edip %20 sini öderler.
 • Sermaye bankada şirket adına açılan hesapta bloke edilir.
 • Şirket tescil edilir. Ardından tescili gazetede yayımlanır ve faaliyete başlar.
 • Faaliyete başladıktan belirli bir süre sonra sermaye miktarının ödenmesi gerekir. Ödenmeyen sermaye iptal edilir.
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre ani kuruluş veya kuruluştan sonra halka açılma şeklinde kurulabilirler.

Ani Kuruluş : Ortaklar sözleşmede belirlenen sermayenin tümünü taahhüt edip, en az %20 sini öderler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınır ve tescili gazeteden yayımlanır. Ortaklar kuruluştan itibaren 3 ay içerisinde kalan sermayeyi ödemek zorundadır. Bu süre zarfında ödenmeyen sermaye iptal edilebilir.

Halka açık kuruluş : Ortaklar tarafından şirketin tescilinden sonra en geç 2 ay içerisinde halka arz edileceği sözleşmede belirtilmiş payların karşılığı, payların satışından elde edilen gelirden ödenir.

Anonim Şirket Yönetimi

Anonim şirket yönetiminde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu olarak 3 unsur bulunur.

 • Yönetim kurulu sözleşme ile atanır veya seçimle belirlenir.
 • Şirket, yönetim kurulu tarafından temsil edilir.
 • Yönetim işlerinin tamamı veya belirli bir bölümü şirket ortağı olmayan profesyonellere bırakabilir. Bu kişiler icraatlerinden dolayı şirkete karşı sorumludurlar.
 • Hisse sahipleri genel kurulu oluşturulur.
 • Denetleme kurulunu genel kurul belirler.
 • Şirkete ait önemli kararlar genel kurulda alınır.
 • Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantıları en az yılda 1 kez yapılır. Toplantıda yeterli sayıda katılım gerçekleşmezse toplantı ileri bir tarihe ertelenir. Bazı önemli kararlar alınırken en az %75 hisse temsili aranır. ( Sermaye arttırma, sermaye daraltma, şirketi başka şirketle birleştirme vs.)
 • Olağanüstü toplantıya daveti yönetim kurulu, azınlık pay sahipleri veya tasfiye kurulu yapabilir.

Anonim şirket genel kurulunda birde divan kurulu seçimi yapılır. Divan kurulu en az 3 kişiden oluşur.

 • Divan başkanı : Toplantıları yönetir.
 • Oy toplayıcı : Oyları toplar.
 • Katip : Tutanak tutar ve toplantıları not eder.

Anonim Şirket Nedir? konusuyla alakalı ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirket Özellikleri

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluşu Nasıl Olur ve Özellikleri Nelerdir?

CEVAP VER

Yorumunuzu buraya girin
Adınızı buraya girin